Lunch-Box Tales – Autorickshaw Driver Papanna, Ravi Kumar & Aleem with RJ Auto Shivakumar

 

26754413_970273669790523_489009567_n

‘Lunch-Box Tales’ is a special series dedicated to the eating habits of Bengaluru’s hard-working autorickshaw drivers. As the host, RJ Shiv Kumar promises to bring together tales of favourite foods, local eateries and their specials, fond lunch boxes, and food dishes relished only on special occasions. Mouth-watering listening guaranteed!


ಪಾಪಣ್ಣ

ಮುಖಾ ಮುಖಿ ರುಚಿ-ಅಭಿರುಚಿ ಲಂಚ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಈ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಪಣ್ಣ ರವರು ರುಚಿ-ರುಚಿಯಾದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಪಣ್ಣರವರು ಆಟೋಚಾಲಕನಾಗಿ 30 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.ಅವರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಟರೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಕತೃಗುಪ್ಪೆ ಮೇನ್ರೋಡ್ ಜಯನಗರದಲ್ಲಿ ಅವರು ತಿಂಡಿಯನ್ನುಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿನ ರುಚಿ-ಸುಚಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಶುದ್ದವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೊರಗಡೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಅವರು ಮಾಂಸಹಾರದ ಊಟ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ವಾರಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಮನೆಗೆ ಮಾಂಸವನ್ನು ತಂದು ಕುಟುಂಬದ ಜೊತೆ ಊಟ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

ಒಂದು ಹೊತ್ತಿನ ಊಟಕ್ಕೆ 50 ರೂಪಯಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ತಟ್ಟೆ ಲೋಟ ಸರಿಯಾಗಿ ತೊಳೆದಿರುವುದಿಲ್ಲ,ಇದರಿಂದ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹುಣ್ಣು ಆಗುತ್ತಿತ್ತು.ಆದರೆ ಈಗ ಮನೆಯಿಂದ ಲಂಚ್ ಬಾಕ್ಸ್ ತರುತ್ತೇನೆ.ಹಣವನ್ನು ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ.ಆರೋಗ್ಯವೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ರವಿಕುಮಾರ್
ಆರ್.ಜೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ರವರ ಮುಖಾ ಮುಖಿ ರುಚಿ- ಅಭಿರುಚಿ ಲಂಚ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆಟೋಚಾಲಕ ರವಿಕುಮಾರ್ ರವರು 10 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಆಟೋ ಡ್ರೈವರ್ ಆಗಿ ವೃತ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಮನೆಯಿಂದ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೊರಟರೆ ಸಂಜೆ 6ಗಂಟೆಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಆಗಾಗಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆತಿಂಡಿ ಎಲ್ಲಿ ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತಾದೆಯೋ ಆಲ್ಲಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕತೃಗುಪ್ಪೆ, ದಾಸರಹಳ್ಳಿ, ವಿಜಯನಗರ ಹಾಗೂ ಸುಂಕದಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
ಉಲ್ಲಾಳ್ ಉಪನಗರ ಆರ್. ಟಿ. ಓ ದಲ್ಲಿ ಅವರು ತಿಂಡಿಯನ್ನು ಸೇವಿಸುತ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ತಿಂಡಿ ತುಂಬ ರುಚಿ ಸುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅವರ ಮದ್ಯಹ್ನನದ ಊಟಕ್ಕೆ 4 ಮುದ್ದೆ. ಪಲ್ಯ.ಅನ್ನ ಸಂಬರ್ಗೆ 50 ರೂಪಾಯಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತಾದೆ. ಅವರು ದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ತಿಂದಿಯನ್ನು ಉಲ್ಲಾಳ್ ಉಪನಗರದಲ್ಲಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಇಡ್ಲಿ. ದೋಸ. ರೈಸ್ಬಾತ್ ಇನ್ನು ಮುಂತಾದ ಉಪಹಾರಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತಾವೆ. ಅಲ್ಲಿನ ರುಚಿಯಾದ ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುಜನರು ಕ್ಯೂನಲ್ಲಿನಿಂತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ.
ಅವರು ವಾರದಲ್ಲಿ 2ದಿನ ಮಾಂಸ ಆಹಾರಸೇವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅವರು ಮಾಗಡಿರಸ್ತೆ ಬೆಟ್ಟೆಗೌಡರ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿಊಟ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಊಟ ತುಂಬ ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕನ್, ಮಟನ್, ಕಾಲ್ಸುಪ್ ಚಿಕ್ಕನ್ಕೈಮಾ, ಇನ್ನೂ ಮುಂತಾದ ರುಚಿಭರಿತವಾದ ಆಹಾರ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದು ಊಟಕ್ಕೆ 200 ರಿಂದ 250 ರೂಪಾಯಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಹೋಟೆಲ್ ತುಂಬ ಪ್ರಾಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ.

ಅಲೀಮ್
ಅಲೀಮ್ ರವರು 20 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಆಟೋ ಚಾಲಕನಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲೀಮ್ ರವರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ತಿಂಡಿಯನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.ಆರ್ ಟಿ ನಗರ್ ಸುಚಿ ಹೋಟೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.ಒಂದು ಹೊತ್ತಿನ ಊಟಕ್ಕೆ 50ರೂಪಾಯಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ಊಟತುಂಬ ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ,ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಶುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಫುಟ್ ಬಾತ್ ರಸ್ತೆಯ ಹಂಚಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಊಟ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ,ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ, ಹಣ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ.
ಅಲೀಮ್ ರವರು ತಮ್ಮ ಮನದಾಳದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ರುಚಿ-ಅಭಿರುಚಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s